Bíró László

püspök, katonai ordinarius,
a római katolikus tábori püspökség vezetője

    Bíró László 1950. október 31-én született Szekszárdon a Pécsi Egyházmegyében. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Győri Hittudományi Főiskolán folytatott filozófiai és teológiai tanulmányokat.

    1974. június 23-án szentelték pappá Szekszárdon a Pécsi Egyházmegye szolgálatára. Bíró Lászlót 1994. április 18-án II. János Pál pápa Castra Galbae-i címzetes püspökké és kalocsa-kecskeméti segédpüspökké nevezte ki, 1994. május 21-én szentelték püspökké a kecskeméti Társszékesegyházban, majd 1994. június 1-től 1995. augusztus 1-ig kalocsa-kecskeméti érseki helynök volt. Emellett a Főegyházmegyei Szinódus koordinátori feladatait is ellátta. Jelenleg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnöke, és egyidejűleg a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora, valamint az Egyetemi Templom igazgatója. Bíró László több, a családdal foglalkozó publikáció szerzője.

    Magyarországon 1994-ben szervezték újjá a tábori ordinariátust, amelynek vezetője a püspöki konferencia teljes jogú tagja. Bíró László vezeti a Katolikus Tábori Püspökséget, XVI. Benedek pápa ugyanis őt nevezte ki Magyarország katonai ordináriusává; a pápai döntés Bíró Lászlót a kalocsa-kecskeméti segédpüspöki hivatalból és a Castra Galbae-i címzetes püspöki székből helyezte át - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján. 1994 áprilisában a Honvédelmi Minisztérium és a Szentszék képviselői kötöttek megállapodást a Katonai Ordinariátus (Tábori Lelkészi Szolgálat) felállításáról. A tábori püspök joghatósága a honvédség és a határőrség hivatásos, valamint sorállományú tagjaira, illetve azok családjára terjed ki.

    A Tábori Lelkészi Szolgálat korábbi vezetőjét, Szabó Tamást 2001. november 28-án II. János Pál pápa nevezte ki püspökké és katonai ordináriussá. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008. év tavasszal tudatta, hogy XVI. Benedek pápa elfogadta Szabó Tamás püspök úr katonai ordinárius személyes indítékokból benyújtott hivatali lemondását, és ugyanazon év november 26-án Bíró László püspök urat nevezte ki a Római Katolikus Egyház magyarországi katonai ordináriusává.


Megemlékezés az I. világháborús hadifogoly temetőben,
Nagysimonyi - Ostffyasszonyfa
2009. év november 6.